Τεχνικη υποστηριξη

Διαθέτουμε τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορούμε να αναλάβουμε τη τεχνική υποστήριξη της εταιρείες σας 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο.

Μπορούμε να αποσυναρμολογήσουμε τα έπιπλα της εταιρείας, να τα μεταφέρουμε όπου επιθυμείτε και να τα συναρμολογήσουμε ξανά ώστε το δυναμικό της εταιρείας να μην αποσπάτε από οτιδήποτε άλλο πέραν της εργασίας του. 

Όλα αυτά βεβαίως γίνονται κατόπιν συμφωνίας με εσάς.