Το δικο μας καθισμα

Η χρόνια ενασχόληση μας με τα καθίσματα γραφείου, μας έδειξε τα προβλήματα που συνήθως προκύπτουν από την μακροχρόνια χρήση και μας οδήγησε στην απόφαση να κατασκευάσουμε το δικό μας κάθισμα με γνώμονα τη ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ.

Μετά από χρόνια μελέτη και έρευνα επιλέξαμε τα αρτιότερα ανταλλακτικά, τα συνδυάσαμε και κατασκευάσαμε το κάθισμα το οποίο είναι δοκιμασμένο για χρήση 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο.

Όλα τα καθίσματα μας καλύπτονται από την εγγύηση της ΑΛΜΑΚΩΝ.