Εταιρική ταυτότητα

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι https://almakon.gr

Εισαγωγή

Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ιδιαίτερα για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για αυτόν το λόγο επιθυμούμε να γνωρίζετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης ή γνωστοποίησης των πληροφοριών σας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια και κριτικές για τις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις. Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη.

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail και άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό τη διαχείριση της κριτικής του σε συνεννόηση με την επιχείρηση και την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Επίσης, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα https://almakon.gr (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία επίσκεψης κλπ). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποηιείτε.

Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Cookies
 • Διευθύνσεις IP
 • Επικεφαλίδες παραπομπής (referrer headers)
 • Δεδομένα του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου:

 • Να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας
 • Να ανταποκριθούμε σε αιτήματα σας για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας με πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, στο πλαίσιο της διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών μας.
 • Να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα προωθητικών ενεργειών μας.
 • Να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της σελίδας.
 • Να προβαίνουμε σε ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Να διατηρούμε τη λίστα επαφών μας.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στη περίπτωση αυτή θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας τους, τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από προσωπικά στοιχεία επισκεπτών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα των χρηστών

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση email info@getreviews.gr.

Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε δεδομένα:

 • Σε τρίτους (όπως πχ. συνεργάτες μας) με σκοπό την ορθή παροχή των υπηρεσιών μας ή με σκοπό την ικανοποίηση αιτημάτων σας από συνεργάτες μας που ζητήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματος προκειμένου να:
  • Συμμορφωθούμε με εφαρμοστέους νόμους
  • Ανταποκριθούμε σε κυβερνητικές έρευνες
  • Συμμορφωθούμε με έγκυρη νομική διαδικασία
  • Προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία της ιστοσελίδας ή χρηστών της.

Διαγραφή προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά σας στοιχεία, ύστερα από αίτησή σας, διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

Η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Ιούνιος 2023 – Almakon.gr